ABCedariet
Om sprog og historie

Græsk religion i korte træk

 

Nærværende tekst er en lille kort introduktion til grækernes religion i arkaisk og klassisk tid. Teksten var oprindelig skrevet for at give elever i oldtidskundskab en mulighed for at forstå den religiøse og sociale kontekst, som myterne blev anvendt i, og for at give en forståelse for den græske polyteisitiske religion. Det diskuteres stadig på livet løs, hvordan man skal definere religion, men i hvert fald omfattes grækernes polyteistiske religion af mange moderne definitioner. Den mest rationelle tilgang til grækernes religion er at anskue den fra en funktionalistisk synsvinkel, så det er, hvad jeg har anvendt i dokumentet nedenfor. Der er selvfølgelig meget, der slet ikke er med, f.eks. alt om mysteriekulterne. Jeg har forsøgt at rette opmærksomheden på det almindelige og det generelle.

krkris@abcedariet.dk